Selasa, 11 November 2008

Pertahankan Jihad Siri 03 : Marhalah Jihad.

Untuk sampai kepada pemahaman utuh dan baik mengenai Operasi Jihad Bom Bali, paling tidak harus memahami marhalah (peringkat-peringkat) jihad yang disyariatkan dalam Islam menurut pemahaman Salafus Sholih. Meskipun banyak referensi yang boleh dirujuk mengenai marhalah jihad, tetapi yang betul-betul saya ingat adalah buku-buku Tarbiyyah Jihadiyyah karangan Sheikh Abdullah Azzam rhm. Sebahagian referensi juga saya nukilkan daripada Tafsir Ibnu Kathir ,salah seorang ulama’ dari kalangan Syafi’iyah kerana memang hanya buku itu yang sekarang ada dihadapan saya. Buku ini saya peroleh dari hasil susah payah Team Peguambela Muslim. Mudah-mudahan Allah membalas amal baik mereka.

Marhalah 1 : Menahan Diri

Dalam marhalah ini jihad belum diperintahkan. Kaum Muslimin diperintahkan untuk menahan diri dari segala macam ujian, celaan, serangan dan penindasan kafir. Sebagai contoh apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir yang diseksa kaum kafir Quraisy. Pada saat itu belum ada perlawanan. Rasulullah bersabda : Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah syurga. ( H.R Ahmad, Thobrani, Al-Hakim, Al-Baihaqy dan Az-Zahabi ).

Gerakan murtad begitu dahsyat dilakukan oleh Ahlul Kitab dan kaum Musyrikin terhadap umat Islam. Mereka ditekan zahir dan batin. Namun, apapun keadaanya, saat itu kaum Muslimin diminta untuk mendirikan solat, tunaikan zakat, dan berlapang dada serta memaafkan kekejaman kaum kafir. Tempoh ini disebut (kafful yad) iaitu menahan tangan dan menahan diri dari melakukan pembalasan ke atas kafir. Firman Allah : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepad mereka “ Tahanlah tanganmu dari berperang, dirikan solat dan tunaikan zakat ! ( An-Nisa’: 77 ).

Dimarhalah ini, Rasulullah bersabda : Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memaafkan, maka janganlah memerangi kaum. ( H.R Ibnu Abi Hatim dari Ibnu ‘Abbas r.a ).

Marhalah 2 : Diizinkan Berperang

Siksaan dan tekanan makin menjadi-jadi pada kaum Muslimin. Setelah gagal pelbagai cara, akhirnya kaum kafir bertindak menghalau kaum Muslimin dari tanah air mereka sendiri. Tetapi Allah tidak membiarkan sewenang-wenangnya perkara itu berlaku dan kebatilan berkuasa dan dengan seenak perut mereka merendahkan harga diri kaum Muslimin. Maka turunlah ayat :

“ Telah diizinkan untuk kamu berperang bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu iaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar hanya kerana mereka berkata : Rabb kami hanyalah Allah. ( Al-Hajj : 39 ).

Imam Mujahid dan Imam Ad-Dhahhak menyebut bahawa banyak ulama’ salaf seperti Ibnu Abbas r.a, Urwah bin Zubair, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, Qatadah dan lain-lain yang mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat yang pertama yang menyebutkan tentang jihad. (Ibnu Kathir, Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim ).

Pada tahap ini, kaum Muslimin baru peringkat diberi izin, belum diperintahkan untuk berperang lagi. Ertinya dapat difahami bahawa sifat izin adalah tidak sama dengan sifat perintah izin berperang, peringkat boleh, dibenarkan, dipersilakan, belum sampai kepada tingkat wajib.

Marhalah 3 : Diwajibkan Memerangi Secara Terbatas.

Allah mewajibkan kaum Muslimin untuk berperang dijalan Allah. Namun peperangan ini terbatas kepada orang yang memerangi kaum Muslimin sahaja. Bagi yang tidak memerangi kaum Muslimin dibiarkan begitu sahaja. Firman Allah : dan berperanglah dijalan Allah kepada orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah berlebihan . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. ( Al-Baqarah : 190 ).

Menurut sumber dari Abu Ja’afar Ar-Razi melalui sanad Abu ‘Aliyah disebutkan bahawa ketika ayat ini turun, Rasulullah memerangi orang-orang yang memeranginya dan membiarkan orang-orang yang tidak memerangi. Kewajiban ini lebih ditegaskan lagi oleh Allah dalam ayat : Diwajibkan keatas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu ,padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. ( Al-Baqarah : 216 )

Tidak ada ikhtilaf dikalangan kaum Muslimin bahawa kewajiban adalah perkara yang jika dikerjakan mendapat pahala dan meninggalkan beroleh dosa. Lafaz ‘kutiba’ (diwajibkan) didalam ayat diatas tidak ada beza dengan lafaz ‘kutiba’ didalam ayat mengenai kewajipan puasa. (Al-Baqarah : 183 ).

Semua manusia pada hakikatnya tidak menyukai bahkan benci peperangan. Begitu pula penindasan dan kesiksaan. Semuanya tidak disukai oleh jiwa manusia. Maka, kezaliman, kesakitan , penindasan tidak akan terhenti jika tidak ada perlawanan. Kerana itulah, diantara hikmah yang dapat kita fahami mengapa kemudian Allah mewajibkan perang ke atas kaum Muslimin. Kewajipan perang tidak disukai oleh jiwa manusia. Tetapi disebalik kewajipan itu, terdapat hikmah tersendiri berupa kebaikan yang Allah tahu dan manusia tidak tahu.

Marhalah 4 : Kewajipan Memerangi Seluruh Kaum Kafir / Musyrikin.

Tiga tahap telah berlalu iaitu bertahan, diizinkan dan wajib memerangi orang yang memerangi umat Islam. Dalam tahap memerangi, Allah membuat limit (batasan) hanya kepada kafir yang memerangi sahaja. Kini datang pula firman Allah yang berbunyi : Dan bunuhlah kaum Musyrikin dimana sahaja kamu temui mereka . ( At-Taubah : 5 ) dan ayat : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari kemudian. ( At-Taubah : 29 ).

Menurut Ibnu Abbas r.a seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Talib bahawa ayat : Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah datangkan perintahNya. ( Al-Baqarah : 109 ) telah dimansukhkan dan digantikan dengan ayat ke -5 dan ayat ke-29 Surah At-Taubah seperti di atas. Demikian pula pendapat Abu ‘Aliyah, Ar-Rabi’ bin Anas, Qatadah dan As-Sudi bahawa ayat diatas dimansukhkan oleh ayat Pedang ( Ayatus-Saif ) iaitu ayat 5 dan 29 surah At-Taubah.

Dengan turunnya ayat ayatus Saif ini, maka perjanjian diantara Rasulullah dan kaum Musyrikin dihapuskan. Pada tahap ini, semua kaum Musyrikin diperangi kecuali mereka bertaubat, masuk Islam, mendirikan solat dan membayar zakat. (Ibn Kathir-Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim). Firman Allah : dan perangilah kaum Musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertaqwa. ( At-Taubah : 36 ).

Dengan turunnya ayatus Saif (At-Taubah: 5 dan 29) serta ayat 36 ini, ianya merupakan tahapan akhir dari syariat jihad. Dimana surah ini adalah surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

Ali bin Abi Talib pernah berkata : Rasulullah diutuskan dengan 4 pedang. Pedang pertama adalah untuk kaum Musyrikin, kedua untuk Ahli Kitab, ketiga untuk kaum Munafiq dan keempat untuk kaum Bughah (pemberontak ) terhadap Negara Islam. Tentu saja perkataan Ali ini sebagai generasi awal yang kebaikannya telah dijamin oleh Rasulullah. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah bersabda : Ketahuilah bahawa syurga itu berada dibawah bayang-bayang pedang ( H.R Bukhari dan Muslim).

Saya mengerti bagaimana olahan kaum kafir yang diwakili oleh para orientalis terhadap ayat-ayat dan hadis ini. Saya juga mengerti bagaimana segelintir umat Islam sendiri yang merasa terfikir terhadap olahan sekaligus tuduhan kafir tersebut. Mereka seakan-akan malu dengan adanya ayat dan hadith diatas, sambil mereka (umat Islam) menampilkan (memperlihatkan) “citra Islam” yang tidak akan dikritik atau dicerca oleh kaum kafir. Bahkan ada yang terus mengingkari hadith-hadith tersebut. Inilah golongan ‘inkarul hadith’ atau inkarus sunnah.

Jika kita telusuri dengan cermat, kita akan dapati bahawa tahap (marhalah) keempat pensyariatan perang dalam Islam adalah tahapan offensive (menyerang), setingkat lebih tinggi dari marhalah ketiga.

Sampai Bila ?

Persoalan sampai bila peperangan ini dibenarkan. Firman Allah : dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan supaya Din ini semata-mata untuk Allah sahaja. ( Al-Anfal : 39 ).

Ya, sehingga tidak ada fitnah…sedangkan fitnah yang dimaksudkan seperti diterangkan oleh para ulama’ tafsir iaitu syirik. Yakni sehingga tidak ada kesyirikan…Demikian kata Ad-Dhahhak bersumber dari Ibnu Abbas r.a. dan diungkapkan juga oleh Imam Abu Aliyah, Mujahid, Al-Hasan, Qotadah, Ar-Rabi’ bin Anas, As-Sudi, Muqatil, Hayyan dan Zaid bin Aslam.

Ibn Kathir menyebut yang dimaksudkan : Sehingga Din ini semata-mata hanya untuk Allah ialah supaya Din yang unggul adalah Islam yakni ianya mengatasi seluruh Din selain Islam.

Jelaslah bahawa peperangan dilakukan sehingga tercapai dua keadaan :

1) Tidak ada lagi kemungkaran diatas muka bumi ini.

2) Sehingga Din Allah mengatasi ,mengungguli din-din lain. Dalam Istilah lain : terlaksana Hukum Islam secara sempurna. Wallahua’lam.

Aku Melawan TerorisImam Samudera.

Catatan : Bab seterusnya dari buku Aku Melawan Teroris ialah mengenai Tragedi Bom Bali. Doakan agar saya diberikan kekuatan untuk terus menyampaikan isi kandungannya.InsyaAllah..

Tiada ulasan: