Ahad, 9 November 2008

Pertahankan Jihad Siri 02 : Apa Itu Amaliyyah Al-Istisyhadiah ?

Golongan Kuffar menterjemahkan istilah ini sebagai ‘Pengebom Bunuh Diri’. Orang Malaysia menyebut ‘Pejuang Berani Mati’ dan orang Indonesia menyebut ‘Pengebom Syahid’.

Berikut adalah keterangan dari Abdul Aziz @ Imam Samudera di dalam tulisannya :

Dr.Yusuf Al-Qardhawi membolehkan Amaliyyah Istisyhadiyyah di Palestin sahaja. Dr.Nawaf Hail At-Takrari tidak membataskan hanya di Palestin sahaja. Sebahagian Mufti Arab Sa’udi yang dapat dipastikan sebagai qa'idun (tidak berjihad) ada yang menganggap aksi ini haram dan diikuti oleh segelintir Salafi Irja’ie (Murji’ah) di Indonesia. Syeikh Al-Bani pula berpendapat ‘tergantung kepada keputusan Amir’. Bingung ? Berbagai fatwa. Bagi para Mujahidin, masalah bom syahid bukanlah hal yang aneh, bukan barang baru. Para Mujahid tentu tidak bingung memilih mana pendapat yang lebih selamat, lebih afdhal, lebih rajah untuk diikuti.

Sufian bin Uyainah r.a adalah seorang ulama’ tabi’in dan termasuk dikalangan guru kepada Imam Syafi’ie rhm. mengatakan kepada Abdullah ibn Mubarak : Jika anda menyaksikan manusia telah saling berselisih, maka ikutilah Mujahidin dan Ahluts Tsughur kerana Allah berfirman ‘Lanahdiyannahum Subulana’ – Sesungguhnya akan Kami tunjuki mereka jalan-jalan Kami – ( Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an : XIII/365 ). Kesalafan dan kealiman Sufian bin Uyainah tidak diragukan lagi. Ertinya, pendapat beliau sangat dapat diterapkan untuk kondisi kita sekarang ini.

Ahluts Tsughur secara ringkasnya membawa makna orang-orang yang berjaga atau berada dalam front-front jihad. Mereka inilah yang lebih dekat kepada Allah. Setiap saat mereka berhadapan dengan ancaman musuh. Kematian dengan mereka sangat dekat. Kerana itu hati mereka akan menjadi lebih bersih. Kerana itu Allah memberi jaminan bahawa mereka benar-benar akan diberi hidayah oleh Allah S.W.T. Antara mereka ialah Sheikh Maulawi Mullah Muhammad Umar, seorang Amirul Mukminin Daulah Islamiyyah Afghanistan ketika Toliban masih berkuasa, Sheikh Usamah bin Laden, Dr.Aiman Al-Zawahiri, Sheikh Muhammad Athef, Sheikh Sulaiman Abu Ghaits dan lain-lain yang dicap oleh Amerika sebagai teroris. Di Palestin, Sheikh Ahmad Yasin, Abu Marzuq, Abdul Aziz Ar-Rantisi dan di Filipina seperti Sheikh Salamat Hasyim dan Abu Sayyaf rhm. Inilah contoh nyata Mujahidin dan Ahluts Tsughur.

Operasi Syahid Dalam Sejarah Islam :

Imam Ibnu Nuhas-salah seorang ulama’ yang syahid pada 814 Hijrah di dalam kitab Masyari’ul Asywaq membahas salah satu bab tentang ‘ IN GHIMAS’ iaitu menyerang musuh dengan menggunakan dirinya yang memuat lebih 15 hadith dan peristiwa tentang operasi jibaku. Semuanya menceritakan mengenai peristiwa nyata perihal pasukan yang sedikit bahkan hanya seorang diri menerobos masuk ke dalam barisan musuh yang jumlah dan kekuatannya sangat besar. Bagi perspektif perang ala-kafir, memang tindakan amaliyyah ini dilihat tindakan bodoh dan membunuh diri.

Antara riwayat tersebut ialah :

1) Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushanif mengeluarkan sebuah riwayat : Salah satu batalion dari beberapa batalion kafir dari Timur telah tiba. Seorang lelaki dari kalangan Ansor menyonsong kedatangan mereka . Ia menggunakan dirinya menerobos batalion kafir tersebut dan mengkucar-kacirkan barisan mereka. Ia kemudian keluar dari barisan musuh yang telah rusak tersebut dan mengulangi aksi tersebut dua sampai tiga kali. Peristiwa ini disampaikan oleh Saad bin Hisyam Al-Anshori, disampaikan kepada Abu Hurairah r.a. Maka Abu Hurairah membacakan ayat : dan diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya demi mencari redho Allah – (Al-Baqarah: 207)

2) Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari sanad Aslam bin Yazid At-Tujaibi – Abu Imran – katanya : Kami berada di Romawi. Pasukan Rom dengan bilangan yang besar menyerang kami. Pasukan Muslimin dengan jumlah sebanding atau lebih menghadapi mereka. Pasukan dari Mesir, diketuai oleh Uqbah bin Amir. Sedangkan pasukan induk diketuai oleh Fudhalah bin Ubaid. Tiba-tiba seorang pejuang Islam meleset menembusi brigade Romawi. Melihat kejadian itu, orang lain berteriak “Subhanallah ! Dia telah menjerumuskn dirinya kedalam kebinasaan ! ”

Tetapi kemudian Abu Ayyub Al-Anshari r.a membantah teriakan para sahabat tersebut. Dia berkata : Wahai kaum Muslimin ! Kalian telah menta’wilkan (salah tafsiran) ayat tersebut. Sebenarnya ayat yang kalian maksudkan itu turun kepada kami golongan Anshar. Ketika itu Allah memenangkan Islam. Jumlah kaum Muslimin sudah banyak pula. Lalu, tanpa pengetahuan Rasulullah, secara sembunyi-sembunyi antara kami berkata : Ekonomi (harta) kita telah terbengkalai sedangkan Allah telah memenangkan Islam, pengikutnya telah banyak pula. Alangkah baiknya sekiranya kita kembali menguruskan ekonomi kita dan merehabilitasinya. Kemudian Allah menurunkan wahyuNya kepada Nabi Muhammad : Dan berinfaqlah kalian di jalan Alah dan janganlah kalian menjerumuskan diri kelembah kebinasaan – ( Al-Baqarah : 195 ).

Jadi, yang dimaksudkan dengan kebinasaan tersebut ialah ‘mengurusi masalah ekonomi (harta) dan meninggalkan perang’ . Abu Ayyub Al-Anshari tetap bertahan pada kedudukannya sebagai personal tempur Fisabilillah.


3) Dalam sebuah pertempuran membasmi kelompok murtad yang terkenal dengan Perang Yamamah, Bara’ bin Malik r.a meminta sahabat-sahabatnya untuk melemparkan dirinya melintasi tembok benteng pertahanan kelompok murtad dengan mengenakan perisai. Setelah berada di dalam benteng musuh, dia berperang habis-habisan. Ia berhasil membunuh 10 kafir murtad, sedangkan ia sendiri mengalami lebih 80 luka. Melihat kepada aksi jibaku tersebut, tidak ada seorang pun yang mengingkari atau menyalahkannya.

Tiga peristiwa dalam hadith dan atsar diatas terlihat sia-sia. Tetapi, kesan tersebut hilang dengan adanya penjelasan dari Abu Hurairah r. dan Abu Ayyub Al-Anshari r.a serta sikap diamnya para sahabat terhadap aksi jibaku Bara’ bin Malik. Sementara, diamnya para sahabat dalam sesuatu peirstiwa ,adalah berarti ijma’ (konsensus).

Dalam peperangan klasik (dulu), baju besi dan topi besi adalah alat-alat yang sangat penting. Baik pihak Muslimin atau Kuffar, sama-sama memakainya. Bahkan Rasulullah pernah memakai baju besi. Sekarang mungkin baju anti peluru (bullet-pro coat). Lalu bagaimana dengan mereka yang nekad tidak mahu mengenakan baju dan topi besi. Apakah ia menyalahi Sunnah Nabi Muhammad dan termasuk perbuatan sia-sia ?

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahawa Muadz bin Ufra r.a bertanya : Ya Rasulullah ! Apakah yang menyebabkan Allah tertawa melihat kepada hambanya ? Sabda baginda : Menceburkan diri ke dalam barisan musuh tanpa mengenakan pakaian pelindung ! Mendengar jawapan itu, lantas Muadz menanggalkan pakaian perang yang dikenakannya dan terus berperang sampai ia terbunuh. ( Al-Mushanif, Ibn Syaiban )

Jadi, sesuatu perkara yang menurut orang ramai sia-sia, belum tentu sia-sia menurut Syar’ie. Semua itu tergantung niat , kondisi atau keadaan.

Ini Perbuatan Membunuh Diri ?

Melihat kepada kondisi sekarang, operator amaliyyah Istisyhadiyyah menjadikan tubuh mereka sebagai tempat pemasangan bom untuk diletupkan. Jadi, ini boleh disebut membunuh diri kerana ia bukan mati terkena senjata musuh, tetapi mati kerana senjatanya sendiri. Maka hukumnya haram. Benarkah tanggapan ini ?

Pandangan ini terbit kerana mereka membuat perbandingan dengan aksi para sahabat r.a yang melakukan amaliyyah istisyhadiyyah dengan merempuh ke dalam barisan musuh, tetapi mereka mati kerana terkena senjata musuh bukan senjata mereka. Contohnya, kisah Bara’ bin Malik yang cedera dan Abu Dujanah r.a di dalam Perang Yamamah yang syahid dalam keadaan pecah kakinya setelah merempuh ke dalam tembok musuh.

Jadi bagaimana ? Mari kita cermati peristiwa Ghulam dizaman sebelum Nabi Muhammad, seorang pemuda yang memperjuankan Tauhid. Pemerintah kafir marah kepadanya. Usaha membunuh ghulam telah dilakukan. Namun gagal setelah 2 kali. Berkata Ghulam : Kamu tidak boleh membunuh aku kecuali dengan menurut perintahku ! Bagaimana ? tanya pemerintah. Ghulam menyebut : kumpulkan manusia disebuah laangan yang luas, lalu saliblah aku disebatang kayu. Ambillah satu anak panah dari sarung panahku. Letakkan pada busur panah , kemudian ucapkanlah “Bismillahi Rabbil Ghulam”. Panahlah aku dengan anak panah itu. Jika kamu ikuti arahan aku, kamu boleh bunuh aku.

Raja mengikut arahan Ghulam. Orang ramai dikumpulkan dan Ghulam disalib dan dipanah dengan anak panahnya sendiri. Dengan membaca “Bismillahi Rabbil Ghulam”, maka panah dilepaskan dan ia mati. Akhirnya, orang ramai yang menyaksikan hukuman itu patas mengucapkan “ Kami beriman dengan Rabb Ghulam ini”. Cerdiknya strategi Ghulam mengumpulkan orang ramai.

Jadi, menurut akal, tindakan Ghulam memberitahu si kafir hal cara-cara membunuhnya ,dilihat sebuah tindakan membunuh diri. Tetapi, ternyata Syariat berbicara lain.

Bom Syahid Tidak Sama Dengan Bunuh Diri :

Firman Allah : dan janganlah kamu membunuh dirimu . Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu – ( An-Nisa’ : 29 )

Rasulullah S.A.W bersabda : Pada zaman sebelum kalian, ada seorang yang terluka, lalu ia mengambil sebilah pisau dan dengan pisau itu ia mengerat tangannya sendiri sampai mengalirkan darah sehingga dia mati. Allah berfirman : Hambaku mendahului (ketentuan) Ku, diharamkan baginya Syurga.

( Sohih Al-Bukhari & Muslim daripada sanad Jundab bin Abdullah AlBajili ).

Jelas, perbuatan diatas adalah dengan mudah dapat difahami sebagai bunuh diri @ mati sia-sia bin mati katak. Tidak berbeza dengan seorang yang frustasi kerana putus cinta, bangkrup, tidak sabar menahan derita, ditinggalkan orang yang tersayang, lalu dia menelan baygon, endrin atau sejenisnya sampai mati.

Adapun, operasi tempur Istisyhad, baik menggunakan bom atau tidak , jelas memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeza. Sama sekali tidak ada hubungan dengan bunuh diri. Dalam operasi istisyhad, inti permasalahannya bukan terletak pada apakah operator terbunuh oleh senjatanya (yang dipasang) olehnya sendiri atau senajata orang lain, melainkan apa niat dan tujuan daripada operasi tersebut !

Dalam prinsip perang, aspek morality menepati urutan nombor satu diantara parameter-parameter lain. Jika operasi bom ini syahid bertujuan untuk merobek-robek moral tempur musuh dan pada saat yang sama dapat menaikkan semangat jihad kaum Muslimin, maka operasi seperti ini sangat dianjurkan. Meskipun begitu, sebelum operasi dibuat (baik guna bom atau tidak), si operator harus menyedari atau memiliki zhon yang kuat bahawa ia bakal terbunuh. Selanjutnya ia siap untuk mati tanpa ragu-ragu.

Prinsip ini diterangkan oleh Imam Ibnu Nuhas As-Syafi’ie dengan mengutip kenyataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ia berkata : Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya seorang Muslim seorang diri menyerang brigade kafir dan memerangi mereka sekalipun dia tahu bahawa dia akan terbunuh.

Muhammad bin Al-Hassan berkata : Jika seseorang Muslim menggunakan dirinya menerobos seribu kaum Musyrikin dan ia benar-benar seorang diri, maka aksi itu tidak mengapa jika ia memiliki keyakinan kuat akan keberhasilan operasinya atau dapat menimbulkan kerugian pada musuh. Jika tidak demikian, maka tindakannya makruh, kerana aksinya itu tidak bermanfaat bagi kaum Muslimin. Dan jika ia bertujuan membangkitkan keberanian kaum Muslimin untuk memerangi Musyrikin, agar kaum Muslimin mengikut jejaknya, maka hal ini tidak dilarang. Kerana dalam aksinya itu terdapat manfaat bagi kaum Muslimin. Demikian juga jika tujuan aksinya untuk menimbulkan terror terhadap musuh agar musuh mengetahui betapa gagah beraninya kaum Muslimin dalam memperjuangkan Din mereka , maka aksi ini diperbolehkan…

Kesimpulan daripada huraian ringkas berikut :

a) Operator (pelaku) istisyhadiyyah memiliki keyakinan kuat bahawa dirinya akan terbunuh dalam operasi yang dilakukan itu baik oleh senjatanya sendiri atau bukan.

b) Operasi Istisyhad bertujuan untuk menggugurkan musuh.

c) Operasi Istisyhad bertujuan membangkitkan semangat jihad dan keberanian kaum Muslimin.

d) Dalam operasi ini, kadang kala operator terbunuh oleh senjata musuh seperti Abu Dujanah r.a.

e) Dalam operasi ini, kadang kala operator terbunuh oleh senjatanya sendiri seperti kisah Ghulam yang disebutkan dalam hadis sebelum ini.

Perbezaan Amaliyyah Istisyhadiyyah dengan Bunuh Diri :

Istisyhad berarti ‘tolabus syahadah’ (memburu syahid). Tujuannya untuk menegakkan kalimah Allah, memperjuangkan Islam, bertitik tolak dari niat yang ikhlas dan dengan tekad yang bulat.

a) Kematiaanya adalah syahid.

b) Para ulama’ membolehkan bahkan menganjurkan operasi istisyhad.

c) Pelaku Istisyhadiyyah tempat kembalinya adalah Syurga.

Sedangkan Bunuh Diri berlatarbelakngkan frustasi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjuangan menegakkan kalimatullah.

a) Kematian bunuh diri adalah kematian sia-sia, hina lagi menjijikkan.

b) Hukum bunuh diri adalah haram.

c) Pelakunya kekal didalam neraka.

Contoh-contoh operasi Amaliyyah Isytisyhadiyyah :

a) Menurut sumber rasmi Sekretariat Penerangan Luar Negeri Amerika, 17 orang awak kapal Destroyer USS Cole tewas pada Oktober 2000 dan 42 orang terluka.

b) Tahun 1998- Mujahidin telah menghadiahkan dua hentaman yang mematikan Amerika berupa bom syahid di Afrika Timur. Ini terjadi setelah Amerika tidak mempedulikan amaran Mujahidin agar Amerika dan sekutunya menghentikan campur tangan dan bantuan kepada Israel membunuh umat Islam Palestin. Mereka meminta Amerika keluar dari Al-Haramain (Makkah dan Madinah), namun Amerika berdegil. Akhirnya 213 orang ditewaskan Mujahidin di Nairobi, Kenya dan ribuan luka-luka. Di Tanzania 11 terbunuh.

c) Sebuah kapal Amerika dibom di perairan laut ‘Adn,Yaman sekitar tahun 2000.

Aku Melawan Teroris-Imam Samudera...

Catatan:Makna JIBAKU ialah "bertindak nekad mengorbankan diri "Bab seterusnya dari tulisan beliau ialah memahami Marhalah Jihad.

Tiada ulasan: