Isnin, 1 Disember 2008

UIN & IAIN : Tapak Pendoktrinan Islam Liberal dan Pluralisme !

Petikan Buku: Nabi-Nabi Palsu dan Para Penyesat Ummah – terbitan 2008.

Penulis :Ustaz Hartono Ahmad Jaiz

Antara buku beliau : Ada Pemurtadan di IAIN-terbitan 2005.

Pemurtadan di IAIN sudah merata bahkan seluruh perguruan tinggi Islam ( IAIN, UIN, STAIN, STAI-S ) sampai yang swasta bahkan Fakultas Agama Islam di perguruan tinggi umum sudah terkena pula iaitu terkena virus pemurtadan. Kerana kurikulumnya ,sistem pengajarannya dan dosen-dosennya mengusung pemikiran yang merusak.

a) Pendidikan Islam yang dirosak iaitu:

1) Aqidah Islam – dari Tauhid mengesakan Allah dialihkan kepada kepercayaan pluralisme agama (menyamakan semua agama). Ini sangat menyelewengkan Islam, baik secara keyakinan mahupun keilmuan. Jadi dari penegakan Tauhid justeru dialihkan ke pemasaran kemusyrikan, penyamaan semua agama.

2) Pemahaman Islam dirosak secara sistematis. Tidak merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan metod yang benar, tetapi merujuk metod Barat yang diprogram untuk mencela Islam dan merosak pemahaman Islam.

3) Peralihan pembelajaran Islam daripada Al-Qur’an dan As-Sunnah serta Aqidah Islamiyyah (Tauhid) kepada Sejarah Pemikiran Islam (SPI) dan Sejarah Peradaban / Kebudayaan Islam ( SKI ). Bahkan SPI dan SKI itu dijadikan mata kuliah dasar umum ( MKDU ) untuk semua fakultas dan jurusan diseluruh perguruan tinggi Islam bahkan sampai ke Fakultas Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Dari situlah ( dari dua mata kuliah dasar umum ) yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa dan waktu semesternya bersambung-sambung itulah perosakan pemikiran dan pemahaman Islam dilancarkan secara sistematis oleh dosen-dosen yang sudah dirancang untuk mengusung paham model kafir Barat yang pada intinya adalah Anti Agama. Dengan menghancurkan agama menggunakan paham pluralisme agama, menyamakan semua agama. Diantara alat untuk menghancurkan agama iaitu apa yang mereka sebut metod hermeneutic iaitu metod Tafsir Bible, yang telah mampu merosak agama Yahudi dan Krsitian. Kini metod hermeneutika itu telah diajarkan di IAIN (UIN) Jakarta dan Yogyakarta.

4) Peralihan pembelajaran Islam dari ahlinya iaitu para ulama’ dan perguruan Islam di Timur Tengah dialihkan kepada belajar Islam kepada orang kafir Yahudi, Nasrani ataupun kepada orang-orang yang mengaku Islam tetapi Sekular dan berfahaman aneh-aneh @ nyeleneh di perguruan-perguruan tinggi di Barat. Padahal para pendiri studi Islam di Barat sudah dikenal kebanyakan adalah para orientalis yang tujuannya : penjajahan, kristianisasi dan pembaratan ( kolonialisasi, kristianisasi dan westernisasi ).

5) Pembelajaran Islam yang sebenarnya untuk membentuk generasi Islam yang faham Islam dialihkan menjadi sarang-sarang dan fabric-fabric pembaratan, perosakan Islam secara sistematis menggantikan fabric-fabric perosakan Islam di Barat. Jadi perosakan Islam di Indonesia sudah ada fabricnya iaitu IAIN – IAIN atau perguruan tinggi Islam se-Indonesia untuk meliberalkan dan mempluralismekan agama umat Islam @ memusyrikkan. Sedang para pengasongnya atau pengetengnya adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) pimpinan Ulil Absar Abdalla dan 44 lembaga lainnya yang mengusung fahaman liberal dan pluralisme agama yang merosak Islam.

Dana untuk perosakan Islam itu didapat dari lembaga-lembaga swasta kafir dan Negara. Diantaranya satu lembaga kafir swasta sahaja membiayai 44 lembaga dan untuk satu lembaga seperti JIL sahaja mendapatkan Rupiah 1.4 milion setiap tahun dari The Asia Foundation, lembaga kafir swasta yang berpusat di Amerika. Ulil Absar Abdalla mengaku kepada majalah Hidayatullah, Disember 2004 bahawa, dana Rp 1.4 milion yang dia terima setiap tahun dari The Asia Foundation itu kecil dibanding yang diterima oleh lembaga-lembaga lainnya ( dari 44 lembaga diantaranya lembaga-lembaga di lingkungan NU, lembaga-lembaga lainnya ( dari 44 lembaga diantaranya lembaga-lembaga di lingkungan NU, Muhammadiyyah, IAIN, UIN, perguruan tinggi Islam, swasta dan lain-lain).

Satu lembaga swasta kafir sahaja sudah boleh membiayai 44 lembaga berfahaman liberal yang mengalahkan Islam. Padahal di Indonesia ini ada 48 lembaga swasta internasional. Dari 48 itu yang merupakan lembaga kafir sebanyak 47, sedangkan Islam hanya satu iaitu iaitu Al-Haramain Foundation sudah dihentikan oleh Amerika. Jadi yang 47 lembaga swasta kafir dibiarkan hidup. Bayangkan satu lembaga kafir sahaja mampu biayai 44 lembaga perosak Islam. Sedangkan satu-satunya lembaga Islam dihentikan secara paksa. Inilah Indonesia dibawah penjajahan Amerika.

Didunia ini ada kekuatan yang menghancurkan Islam dengan dua cara. Pertama : dengan cara membunuh secara fizikal, seperti terjadi di Iraq, Afghanistan, Palestin, Thailand dan sebagainya. Kedua: pembunuhan keimanan seperti yang dilakukan di Indonesia iaitu mencabuti keimanan, daripada Tauhid kepada pluralisme agama @ kemusyrikan menggunakan pendidikan terutama di IAIN (UIN) dan lain-lain, diantaranya di 44 lembaga yang dibiayai swasta kafir. Semuanya itu dengan dana yang sangat besar. Bahkan sudah merambah ke pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah untuk diubah kurikulumnya dengan didanai oleh Amerika sebesar 157 juta dolar ( oleh lembaga rasmi milik Negara, belum lagi yang swasta ). Sedangkan untuk perosakan kurikulum pendidikan Islam di dunia Islam maka di danai Amerika satu million dolar setiap tahun. Jadi umat Islam ini dibunuh fiziknya dan dibunuhi keimanannya.

Pembunuhan keimanan lebih dahsyat dibanding pembunuhan fizik. Kerana kalau hanya pembunuhan fizikal, maka ketika umat Islam dibunuh sedangkan iman di dadanya masih utuh, InsyaAllah masuk syurga. Tetapi pembunuhan keimanan dengan melalui pendidikan yang pada dasarnya mencabuti keimanan, maka walaupun fiziknya masih hidup, namun imannya mati. Lalu ketika fizikalnya mati, maka masuk neraka. Itulah yang dinyatakan di dalam Al-Qur’an : “ dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.” – Al-Baqarah:191. Tekanan bahkan penggeseran keimanan itu lebih dahsyat dibanding pembunuhan.

Bukti-bukti Perosakan Islam Melalui IAIN / Perguruan Tinggi Islam

Antara kenyataan-kenyataan yang membahayakan Islam:

1) Ajakan berzikir dengan lafaz ‘Anjing hu Akbar ‘ oleh mahasiswa senior fakultas Usuluddin / Filsafat IAIN Bandung kepada para mahasiswa baru dalam acara ta’aruf Sept 2004.

2) Pernyataan ‘Selamat bergabung di area bebas tuhan’ diacara yang sama ( ta’aruf pelajar baru IAIN Bandung ).

3) Ada dosen (pensyarah) yang didepan kelas dengan bangganya mengaku sudah 3 bulan tidak solat. (Tabloid Republika, Dialog Jumaat, 22 Okt 2004).

4) Kes ajakan berzikir dengan lafaz ‘Anjing hu Akbar’ dan ungkapan ‘selamat bergabung di area bebas tuhan’ justeru dibela oleh pihak IAIN Bandung hingga dekan Fakultas Usuluddin IAIN Bandung sampai merendahkan Forum Ulama Umat Islam (FUUI) Bandung yang mempersoalkan kes itu dengan menyebut bahawa orang-orang FUUI itu S2 (Master) sahaja belum lulus. Ini adalah bentuk kesombongan mereka yang meremehkan manusia lain.

5) Buku Dr.Harun Nasution berjudul Islam Dipandang Dari Berbagai Aspeknya diperuntukkan kepada para mahasiswa IAIN. Didalamnya ada pernyataan : Agama Monotheisme (datang daripada Tuhan) adalah Islam, Yahudi, Krsitian dan Hindu.

6) Pernyataan daripada Abdul Munir Mulkhan, wakil rector IAIN (UIN) Yogyakarta, pemimpin tertinggi Muhammadiyyah : Syurga Tuhan itu nanti dimungkinkan terdiri daripada banyak ‘kamar’ yang boleh dimasuki dengan beragam jalan atau agama. Ini bertentangan dengan ayat Al-Qur’an : Barangsiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi – Al-Imran:85.

7) Zainun Kamal (dosen UIN Jakarta) menikahkan Muslimah dengan lelaki Kristian di Hotel Kristal Pondok Indah, Jakarta pada hari Ahad 28 Nov 2004 iaitu Suri Anggerni dengan Alfin Siagian. Ini bertentangan dengan ayat Al-Qur’an surah Al-Mumtahanah:10.

8) Dr.Kautsar Azhari Noer (dosen UIN Jakarta) penggemar ajaran Ibnu Arabi , fahaman pluralisme agama dan orang liberal dari Paramidana. Dalam pidato Debat Fikih Lintas Agama di UIN Jakarta pada 15 Januari 2004 berkata : Aqidah itu memang tidak sama. Aqidah itu buatan manusia bukan buatan Tuhan.

9) Dr.Nurcholis Madjid (dosen IAIN Jakarta) pendiri Yayasan Paramidana Jakarta, alumni Chicago, Amerika, telah menikahkan anak putrinya Nadia dengan lelaki Yahudi di Amerika pada 30 Sept 2001 tidak dengan akad Islam , tetapi akad universal iaitu antara anak manusia dengan anak manusia. ( Buku APdl, hlm.36)

10) Drs.Nuryamin Aini, MA, pengajar Fakultas Syariah UIN, Jakarta menyudutkan para ulama’ (sebenarnya menyudutkan Islam) yang mengharamkan pernikahan beza agama (Islam dengan non-Islam). Penyudutan itu hanya dengan dalih hasil penelitiannya mengenai anak-anak hasil pernikahan beza agama katanya lebih banyak yang ikut kepada Islam. Ungkapan yang ditujukan kepada para ulama’ namun hakikatnya kepada Islam itu adalah hasil wawancara Ulil Absar Abdalla (JIL) dengan beliau yang disiarkan melalui islamlib.com .

11) Dosen-dosen IAIN / UIN yang bergabung didalam team penulis Paramidana Jakarta menulis buku-buku Fiqh Lintas Agama, 2003 yang sangat merosak Aqidah Islam, daripada Tauhid diarahkan kepada kemusyrikan dengan istilah pluralism agama dan memutarbelitkan hukum Islam. Yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan. Team penulis Paramidana itu sebahagiannya adalah dosen-dosen UIN Jakarta. Semuanya terdiri daripada 9 orang iaitu : Nurcholis Madjid, Kautsar Azhari, Prof.Dr.Kamarudin Hidayat, Masdar F.Mas’udi, Zainun Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhy Munawar-Rahman, Ahmad Gaus AF dan Mun’im A.Sirry.

12) Journal Relief terbitan Universitas Gadjah Mada (UGM), advisornya Achmad Mursyidi dan dibiayai pula oleh The Asia Foundation menyebarkan fahaman yang sangat memurtadkan , ditulis di cover belakang majalah / journal Relief yang mengutip kenyataan seorang dosen IAIN Yogyakarta :

“ ..kenapa kita ribut-ribut menyalahkan orang atheis bahawa atheis adalah musuh orang ber-Tuhan. Padahal Tuhan sendiri atheis. Ia juga tidak bertuhan.” – majalah Relief, vol 01 No 02 Yogyakarta, Mei 2003.

Bersambung …

( Nantikan sambungannya mengenai bukti-bukti perosakan Islam melalui lapangan / diberbagai IAIN atau UIN)

Ya Allah, Engkau Selamatkanlah Kami Disini Dengan Meyakini dan Mengimani Islam Sebagai Aqidah

Catatan : Tidak semua IAIN atau UIN mempunyai dosen-dosen pendukung Islam Liberal. Antara yang terang-terangan wujud hanya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, UIN Yogyakarta, IAIN Semarang, IAIN Bandung dan beberapa UIN atau IAIN lain. Namun hampir kesemua UIN atau IAIN di Indonesia mempunyai sukatan-sukatan pengajian atau bahan-bahan rujukan yang disediakan atau ditulis oleh tokoh-tokoh akademik yang mendokong Islam Liberal seperti Islam Dipandang dari Berbagai Aspeknya & Sejarah Pembaharuan Pemikiran Islam (Dr.Harun Nasution) yang terbukti menyesatkan, buku-buku Nurcholis Majid dan lain-lain.