Khamis, 4 Disember 2008

50 Tokoh Islam Liberal Indonesia - Penyesat Ummah !

Buku: 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia – Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama.

Penulis: Budi Handrianto.

Penerbit: Hujjah Press, 2007.

Muqaddimah: Beliau membahagikan tokoh-tokoh ini kepada 3 kelompok iaitu para pelopor, para senior dan para penerus perjuangan. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, hasil penelitian yang saya lakukan mendapati daripada 50 tokoh yang dikemukakan ini, sebanyak 28 orang adalah lepasan, masih berkhidmat atau ada kaitan dengan IAIN / UIN. Justeru itu, saya telah mengasingkan nama-nama mereka yang ada kaitan dengan IAIN / UIN dibahagian atas setiap kategori. Ianya bertujuan agar diberi perhatian oleh teman-teman khasnya yang berada di institusi-institusi ini agar sentiasa berwaspada.

Selain daripada IAIN / UIN, dikalangan mereka ini juga sebahagiannya adalah lepasan, masih berkhidmat atau ada kaitan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) bahkan ISTAC di Kuala Lumpur, Malaysia dan lain-lain tempat. Para penyesat ummat ini juga ada yang berkesempatan mengikuti pengajian di Amerika, Kanada serta beberapa university di Mesir seperti Al-Azhar atau America University of Cairo. Bidang yang sering melahirkan ‘insan-insan istimewa’ ini ialah bidang aliran pemikiran dan perbandingan agama, falsafah dan sejenisnya.

Kini, para penyesat-penyesat ummat ini berkeliaran bertugas di IAIN / UIN, di pejabata-pejabat pemerintahan, penulis-penulis, pembentang kertas kerja, menjadi ‘amilin-amilin’ Jaringan Islam Liberal (JIL) dan pelbagai institusi yang boleh dimanfaatkan untuk agenda pendoktrinan mereka. Kejahatan dan kesesatan mereka ditahap membimbangkan. Di Indonesia, ada dikalangan mereka yang memperjuangkan kesamarataan antara lelaki dan perempuan dalam semua perkara (gender), menyokong perkahwinan sesama jenis, mendoktrin fahaman semua agama adalah sama dan kembali ke syurga, Al-Qur’an perlu ditafsir semula dan sesiapa sahaja berhak menafsir Al-Qur’an, solat dan bertudung tidak wajib dan segala macam lagi kegelapan mereka memahami Islam hasil berguru dengan golongan kuffar dan para orientalis.

a) PARA PELOPOR

1) Abdul Mukti Ali (1923-2004)

Guru Besar Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Yogyakarta.

Guru Besar IAIN Yogyakarta.

2) Nurcholis Madjid

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ( 1965)

Pensyarah Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah (1985-2005)

3) Djohan Effendi

IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1970)

4) Prof.Dr Harun Nasution

Penulis buku-buku teks utama IAIN Indonesia.

5) Abdurrahman Wahid (Gusdur) – Pres.Indonesia (1999-2001).

Pesantren Tambak Beras, Jombang.

Universiti Al-Azhar, Mesir (1964-1966)

Universiti Baghdad (1966-1970)

Ketua Umum Nahdhatul Ulama’ – NU (1984-1999)

6) Ahmad Wahib

Fakultas Ilmu Pasti dan Alam Universitas Gadjah Mada (UGM)

7) M.Dawam Rahardjo

Fakultas Ekonomi UGM (1969)

8) Munawir Sjadzali

Universiti of Exeter, Inggeris.

Georgetown Universiti Amerika.

b) PARA SENIOR

1) Abdul Munir Mulkhan

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel (cawangan) Jember dan Sunan Kalijaga.

2) Azyumardi Azra

Fakultas Tarbiyyah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1982)

Pensyarah Pasca Sarjana Fakultas Adab dan Fakultas Tarbiyyah IAIN Jakarta (1992-sekarang)

Guru Besar Sejarah Fakultas Adab IAIN Jakarta.

Pembantu Rektor (1) IAIN Jakarta (1998)

Rektor IAIN (UIN) Jakarta (1998-2005)

3) Prof.Dr. Komaruddin Hidayat

Sarjana Fakultas Usuluddin IAIN Jakarta (1981)

Guru Besar Filsafat Agama IAIN Jakarta (2001-sekarang)

Director Pasca Sarjana UIN Jakarta (2005-sekarang)

Rektor UIN Jakarta (2006-2010)

4) Nasaruddin Umar

Sarjana IAIN Alauddin, Makasar.

Dr. IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pensyarah Fakultas Usuluddin Pasca Sarjana IAIN Jakarta.

Pembantu Rektor 3 IAIN Jakarta.

5) Zainun Kamal

Pembantu Dekan 1 Faklutas Usuluddin UIN Jakarta.

Pensyarah tetap Faklutas Usuluddin, UIN Jakarta.

Pensyarah Pasca Sarjana UIN, Jakarta.

6) Kautsar Azhari Noer

Guru Besar IAIN (UIN) Jakarta.

7) Alwi Abdurrahman Shihab

IAIN Alauddin, Ujung Padang (1986)

8) M.Amin Abdullah

Sarjana Fakultas Usuluddin –Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1982).

9) Masdar Farid Mas’udi

Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1979).

10) Said Aqiel Siradi

Pensyarah Pasca Sarjana UIN Jakarta.

11) Ahmad Syafi’I Ma’arif

Ohio University, Amerika (1980)

Pemikiran Islam, Universiti Chicago, Amerika (1983)

12) Goenawan Mohammad

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

13) Jalaluddin Rahmat

Fakultas Publisistik Universiti Pejajaran (1976)

14) M.Syafi’I Anwar

Colombia Universiti, Amerika (2004)

15) Moeslim Abdurrahman

S2 (Master) dan S3 (Phd) Universiti Urbana, Amerika.

c) PARA PENERUS PERJUANGAN

1) Abd A’la

Faklutas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya (1987).

Program Magister Pasca Sarjana UIN Jakarta (1996).

Dr. UIN Jakarta (1999).

2) Abdul Moqsith Ghazali

S2 (Master) UIN Jakarta.

S3 (Phd) UIN Jakarta (sekarang).

Pensyarah UIN Jakarta.

3) Ahmad Sahal

Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta.

Faklutas Usuluddin UIN Jakarta.

4) Bahtiar Effendy

Sarjana IAIN Jakarta (1986).

Pensyarah Pasca Sarjana UIN Jakarta (1995-sekarang).

Ketua Dewan Akademi Program Pasca Sarjana UIN Jakarta (1999-sekarang).

5) Fathimah Usman

Sarjana IAIN Wali Songo, Semarang.

Pusat Studi Gender IAIN Wali Songo.

Pensyarah Faklutas Usuluddin IAIN Wali Songo.

6) M.Jadul Maula

IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

7) Muhammad Ali

Pensyarah Faklutas Usuluddin UIN Jakarta.

8) Nong Darul Mahmada

( petugas JIL – banyak suarakan isu gender)

Faklutas Usuluddin IAIN Jakarta (1998)

9) Saiful Mujani

S1 (Sarjana) Fakultas Usuluddin, IAIN Jakarta.

10) Siti Musdah Mulia

S1 (Sarjana) IAIN Alauddin, Makasar (1982).

S2 (Master) dan S3 (Phd) UIN Jakarta (1992-1997)

11) Sukidi

Fakultas Syariah / Peradilan Agama UIN Jakarta (1998).

12) Sumanto Al-Qurthuby

IAIN Wali Songo (1999).

13) Syamsu Rizal Panggabean

S1 (Sarjana) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

14) Taufik Adnan Amal

Pensyarah Ulumul Qur’an Fakultas Syariah, IAIN Alauddin, Makasar.

15) Ahmad Fuad Fanani

Fakultas Usuluddin UIN Jakarta

16) Ahmad Gaus AF

Fakultas Ilmu Komunikasi (IISIP) Jakarta

17) Budhy Munawar Rahman

Director Program Yayasan Paramidana.

Staf Pengajar Universitas Paramidana Mulya, Jakarta.

18) Denny J.A

Phd Ohio University, Amerika (2001)

19) Hamid Basyaib

Universitas Islam Indonesia (UII)

20) Husein Muhammad

Al-Azhar, Mesir.

21) Ihsan Ali Fauzi

University Ohio, Amerika.

Pendiri JIL bersama Ulil Abshar.

22) M.Luthfi Asy-Saukani

Phd University Melbourne, Australia.

Pensyarah Pemikiran Islam Universiti Paramidana, Jakarta.

23) Mun’im A.Sirry

Fakultas Syariah dan Undang-Undang International Islamic University, Islamabad, Pakistan (1990-1996).

24) Rizal Malarangeng

Phd. Ohio Universiti, Amerika.

25) Ulil Abshar Abdalla (Koordinator Jaringan Islam Liberal)

Pesantren Mansajul Ulum, Pati.

Pesantren Al-Anwar, Rembang.

Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta.

26) Zuhairi Misrawi

Fakultas Usuluddin jurusan Aqidah Falsafah Universiti Al-Azhar, Mesir (1995).

27) Zuly Qodir

Fakultas Agama Islam Universiti Muhammadiyyah, Yogyakarta (1996).

Magister Studi Islam Universiti Islam Indonesia (UII).

Sosiologi Fisipol UGM, Yogyakarta.

Catatan: Kepada sahabat-sahabat yang mempunyai maklumat-maklumat mengenai pergerakan Sisters In Islam (SIS) di Malaysia atau tokoh-tokoh Islam Liberal yang menyelinap di ISTAC, KL , diharap dapat menyampaikan maklumat tersebut untuk dikongsi bersama. InsyaAllah, dengan sedikit kekuatan yang ada ini, kita bergabung menghadapi mereka dengan usaha-usaha pendedahan ini !!! Mudah-mudahan usaha kecil ini dapat menyelamatkan ‘Aqidah umat Islam yang kian parah dewasa ini khasnya di bumi Malaysia.

2 ulasan:

fazaa berkata...

nice

Tanpa Nama berkata...


Teruskan bongkar dan hebohkan bro...