Isnin, 25 Januari 2010

Atlas Hadis: Karya Dr.Syauqi Abu Khalil

Alhamdulillah, di tangan saya kini terdapat sebuah buku yang sangat menarik dan sangat membantu dalam urusan pengajian khasnya pengajian Ilmu Hadith. Padanlah dengan harganya sekitar RM70. Buku berjudul Atlas Hadis karya Dr.Syauqi Abu Khalil yang diterbitkan oleh Darul Fikr, Damaskus, Syria pada tahun 2003, kini telah diterbitkan oleh Penerbit Al-Mahira, Jakarta Timur dengan cetakan pertama (2007) dan cetakan kedua (2008). Lebih 380 halaman.Sebelumnya, Dr.Syauqi telah menyiapkan buku berjudul Atlas Al-Qur’an dan Atlas Sirah Nabawiyyah.


Apa yang menarik tentang buku ini?


Beliau telah memaparkan kedudukan geografi sekitar 368 tempat, kabilah, kaum atau bangsa yang pernah disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh 6 orang perawi terkemuka iaitu Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa’ie dan Imam Ibnu Majah. Kitab-kitab 6 perawi hadis ini sering dikenal sebagai Sunan Sittah. Pada halaman awal didedahkan biografi para perawi ini beserta peta perjalanan mereka dalam menuntut ilmu sehingga wafat.


Sistematika penampilan isi kandungan buku ini juga menarik. Pada setiap halaman diletakkan nama tempat atau kabilah atau kaum atau bangsa dan juga 6 nama perawi hadis tersebut. Jika nama tempat tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi ini, maka nama perawi itu akan ditulis dengan warna merah.


Kemudian, nama tempat atau kabilah atau kaum atau bangsa tersebut ditunjukkan dalam dua buah peta seperti pada gambar dibawah. Dr.Syauqi juga menyatakan sumber keterangan mengenai nama tempat atau kabilah atau kaum atau bangsa itu diambil pada setiap halaman seperti dari Mu’jam Al-Buldan, Al-Qamus Al-Islami dan lain-lain. Antara nama-nama tempat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w adalah: Qustontiniyyah (Kostantinople), Uhud, Tsamud dan lain-lain. Nama kabilah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w seperti Murad, Kilab dan lain-lain.

Tiada ulasan: