Sabtu, 18 September 2010

Sekitar Majlis Yudisium Fak.Ushuluddin & Wisuda IAIN Ar-Raniry 14 & 16 Sept 2010

Gambar-gambar sekitar majlis Yudisium Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Darussalam,Banda Aceh yang dilaksanakan pada 14 Sept 2010 yang lalu. Menurut Kamus Besar Indonesia, 'yudisium' artinya 'penentuan nilai (lulus) suatu ujian sarjana lengkap (di perguruan tinggi). Adapun menurut kefahaman kami, yudisium artinya majlis anugerah nilai yang dilakukan diperingkat fakultas sebelum kita mengikuti wisuda (konvokesyen) peringkat kampus.
Seramai 20 mahasiswa di Fak.Ushuluddin mengikuti yudisium untuk sesi akademik 2009/2010. Semua mereka dari 3 jurusan di fak.ushuluddin iaitu Jurusan Tafsir & Hadith, Aqidah & Filsafah dan Perbandingan Agama. Peserta yudisium disebut 'yudisia'. Jangan sia-sia dah...:)
Al-Akh Azzar (mantan YDP PKPMI-CA 2009/2010) bersalaman dengan Dekan Fak.Ushuluddin,Bapak Syamsul Rizal. Disebelahnya, Bapak Wahid iaitu Ketua Jurusan Tafsir & Hadith.
Bacaan doa penutup majlis yudisium
Bersama Bapak Agusni, pembantu Dekan 1 Fak.Ushuluddin. Beliau antara yang banyak membantu kami.Jazakallah.

Gambar-gambar sekitar majlis Wisuda IAIN Ar-Raniry, Darussalam,Banda Aceh yang dilaksanakan pada 16 Sept 2010 kemarin. Lebih 500 mahasiswa diwisudakan. Menurut Kamus Besar Indonesia, 'wisuda' artinya perasmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat. Contoh ayat: Para sarjana yang baru lulus mengahdiri acara wisuda bersama orang tua mereka.
Peserta wisuda disebut 'wisudawan' bagi lelaki dan 'wisudawati' bagi perempuan.
Berbaris panjang mengikut fakultas masing-masing dan berjalan sejauh 1 km dijalan utama kampus sebelum memasuki dewan wisuda.
Dihadapan sekali adalah pasukan paluan kompang,sambil bersalawat.
Untuk wisuda kali ini, 1 orang bergelar Prof.Madya, 20 orang bergelar Magister (Master) dan lebih 500 orang bergelar sarjana.
Terima kasih Ya Allah..terima kasih semua..apa pula amanah baru yang bakal kami tempuhi..