Rabu, 24 Disember 2008

Kenapa Mereka Ini Yang Memeningkan Ummah ?

Inilah mereka yang didakwa sebagai golongan cerdik pandai, pembaharu Islam, moderate dan terbuka yang berbicara tentang Islam dan mempunyai pendengar, penyokong, pendokong, pengikut serta pembela tegar. Mereka ini bahkan berguru dengan golongan seperti Mohammed Arkhoun ( penulis buku ‘Rethinking Islam’ – guru besar Islamic Thought, Uni.Sorbone, Perancis), Nasr Hamid Abu Zayd, Fazlur Rahman dan lain-lain yang jelas ditentang oleh para ulama’ ul amilin kerana sekularnya pemikiran mereka dan sering menafsir Al-Qur’an dengan pemikiran yang cukup berbahaya.


Ajaran Sesat Ahmadiyyah ( Ghulam Ahmad Qadiyani ):


Tokoh-tokoh Islam Liberal yang mendokong ajaran sesat Ahmadiyyah antaranya adalah:

a) Atho Muzhar – Kepala Badan Litbang Departemen Agama.

b) Nasaruddin Umar - Pembantu Rektor 3 IAIN Jakarta / Dirjen Bimas Islam Departemen Agama.

c) Azyumardi Azra – bekas rector UIN Jakarta.

d) Abdul Moqsith Ghazali - Pensyarah UIN Jakarta.

e) Ulil Abshar Abdalla – Koordinator JIL.


Ajaran Sesat Anand Krisna:


Tokoh-tokoh Islam Liberal yang menyokong ajaran sesat Anand Krisna antaranya adalah:

a) Dr.Nasaruddin Umar – UIN Jakarta. Beliau memuji buku Anand Krisna: …” dalam buku ini, Pak Anand Krisna ingin mengingatkan kepada kita semua bahawa bukan aspek mistisnya surah-surah ini yang perlu ditonjolkan, melainkan penghayatan maknanya yang begitu dalam dan komprehensif.” ( Surah-Surah Terakhir Al-Qur’an Al-Karim bagi Orang Modern – karangan Anand Krisna ).

b) Komaruddin Hidayat – Rektor UIN Jakarta. Beliau memberi kata pengantar dalam buku Anand Krisna:….” Saya melihat dalam buku ini bangunan argumentasi reinkarnasi (jelmaan semula) diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an yang digabung dengan hasil telaah ayat-ayat kehidupan.” ( Penyelaman Spritual Anand Krisna bersama Achmad Chodjim, Maulana Wahiduddin Khan ).


Hak Berkahwin Sesama Jenis:


1) Jurnal JUSTISIA Fakultas Syariah IAIN Semarang edisi 25 tahun XI 2004 – sampul jurnal ini memuat tulisan yang berjudul : “ Indahnya Kahwin Sesama Jenis” yang membela perkahwinan sesama jenis ( homosexual dan lesbian) dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an.


2) Isi jurnal itu diterbit menjadi buku “ Indahnya Kahwin Sesama Jenis” yang didalamnya dicatat pada sampul belakang kalimah-kalimah berikut: “ …dan sebagai warga Negara yang hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD), sudah semestinya kaum homosekual diberi hak dan perlindungan untuk menikah secara abash dengan paying hokum tetap dari Negara. Kerana itu, kami memandang sangat penting untuk dilakukan revisi UU Perkahwinan No 1 Tahun 1974 dengan memasukkan poin perlindungan dan pengabsahan kahwin sesama jenis. Orang yang tidak mendukung perkahwinan sesama jenis adalah orang-orang yang egois, keras kepala dan serakah yang tidak layak hidup dibumi ini”.


3) Para mahasiwa menutup bukunya itu dengan catatan penutup berjudul : “ Homosekual dan Pernikahan Gay: Suara Dari IAIN”. Mereka ini mengaku bahawa suara mereka adalah suara IAIN dengan menyatakan: “ hanya orang primitive sahaja yang melihat perkahwinan sesama jenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan yang kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkahwinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum, bahawa projeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan (keterlaluan) ”.


Penghinaan Kepada Al-Qur’an:


1) Kes penginjakan lafaz Allah di IAIN Surabaya oleh pensyarah yang bernama Sulhawi Ruba, 51 pada 05 Mei 2006 dihadapan 20 mahasiswa Fakultas Dakwah ketika mengajar mata kuliah Sejarah Peradaban Islam (SPI). Majalah GATRA edisi 07 Jun 2006 melaporkan: Sulhawi sengaja menginjak-injak lafaz Allah yang ditulisnya pada secarik kertas. Gara-gara ulahnya itu, dia kemudian diskors 6 bulan. Beliau ketika itu menerangkan posisi Al-Qur’an sebagai hasil budaya manusia. “ Sebagai budaya, posisi Al-Qur’an tidak berbeda dengan rumput”. Lalu ia menulis lafaz Allah diatas secarik kertas sebesar tapak tangan dan menginjakkannya dengan kasut.


“ Al-Qur’an dipandang sacral (suci) secara substansi, tapi tulisannya tidak sakral. Al-Qur’an sebagai Kalam Allah adalah makhluk ciptaanNya, sedangkan Al-Qur’an sebagai mushaf adalah budaya kerana Bahasa Arab, huruf hija’iyah dan kertas merupakan hasil karya cipta manusia. Sebagai budaya, Al-Qur’an tidak sakral. Yang sakral adalah Kalamullah secara substantive”.


2) Prof.Dr. Amin Abdullah, rector UIN Yogyakarta antara mereka yang sangat aktif mempromosikan gagasan-gagasan Nasr Hamid Abu Zayd melalui buku-buku yang ditulisnya. Antaranya buku ‘ Falsafah Kalam di Era Postmodernisme’.


3) Seorang pensyarah UIN Yogyakarta, murid kepada Nasr Hamid Abu Zayd menerbitkan disertasinya (karangan ilmiah untuk peroleh gelaran doctor) dengan judul: ‘Al-Qur’an Kitab Sastera Terbesar’ dengan kata pengantar oleh Nasr Hamid Abu Zayd sendiri.


4) UIN Yogyakarta pada tahun 2004 telah mencatat sejarah kerana meluluskan sebuah tesis master yang secara terang-terangan menyatakan: “Al-Qur’an bukan Kitab Suci”. Tesis ini kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul: “ Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan” yang tercatat didalamnya “ dengan kata lain, mushaf ini tidak sakral dan absolute melainkan profane dan dan fleksibel. Yang sakral dan absolute hanyalah pesan Tuhan yang terdapat di dalamnya yang masih dalam pencarian. Kerana itu, kini kita diperkenankan bermain-main dengan mushaf tersebut tanpa ada beban sedikitpun, beban sakralitas (kesucian) yang melingkupi perasaan dan fikiran kita”.


5) Di Fakultas Syariah IAIN Semarang lahir sebuah jurnal ‘JUSTISIA’ yang berbagai edisi juga melakukan dekonstruksi dan desakralisasi terhadap Al-Qur’an. Edisi 23 Tahun XI 2003 contohnya, memuat pengantar redaksi : “ dan hanya orang yang mensakralkan Al-Qur’anlah yang berhasil terperangkap siasat (aniaya) bangsa Quraisy tersebut”.


6) Di dalam jurnal ini, boleh dinikmati tulisan para mahasiswa dan sarjana IAIN Semarang yang secara terbuka membongkar konsep Al-Qur’an sebagai Kalamullah seperti: Qura’n ‘Perangkap’ Bangsa Quraisy, Pembukuan Al-Qur’an oleh Uthman: Sebuah Fakta Kecelakaan Sejarah, Kritik Ortodoksisme: Mempertanyakan Ketidakreativan Generasi Pasca Muhammad dan sebagainya. Dibahagian belakang cover jurnal ini ada penggugatan terhadap segala macam objek sakralitas: “adakah sebuah objek kesucian dan kebenaran yang berlaku universal? Tidak ada ! Sekali lagi tidak ada ! Tuhan sekalipun !


7) Mata kuliah Hermeneutika yang berakhir pada dekonstruksi dan desakralisasi (menghilangkan/nafi kesucian) konsep teks Al-Qur’an telah menjadi mata kuliah wajib di berbagai jurusan Tafsir Hadith dibeberapa IAIN / UIN sehingga apabila ada pihak yang membantah pengajaran mata kuliah ini, ada pensyarah yang tetap bertahan dan menyatakan bahawa penggunaaan Hermeneutika untuk Al-Qur’an sudah final dan harga mati.


Fahaman Pluralisme:


1) Nurcholis Madjid : “ …setiap agama sebenarnya merupakan eksperesi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda itu adalah Tuhan dan jari-jari itu adalah jalan dari berbagai agama”. ( Buku: Tiga Agama Satu Tuhan )


2) Jalaluddin Rahmat : “ Semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi kembalinya kepada Allah. Adalah tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan diantara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil alih Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apapun termasuk dengan fatwa”. ( Buku: Islam dan Pluralisme : Akhlak Al-Qur’an Menyikapi Perbedaan-Jalaluddin Rahmat).


Beliau pernah menyebut: “ Ana sunni wa syi’ie ( saya Ahlus Sunnah dan Syiah ).


Liberalisme:


1) Seorang pendakwah alumni Fakultas Syariah salah satu kampus Islam di Yogyakarta ketika menyampaikan ceramah dihadapan 150 pendakwah di Kota Dumai, Riau Sept 2006 tentang gerakan liberalisasi Islam di Indonesia, beliau menyebut: “ yang tidak mahu liberal, akan terpinggirkan kerana arus utama sudah dikuasai kaum liberal”. Beliau turut membenarkan terjadinya proses liberalisasi dikampusnya secara besar-besaran.


Dipetik dari:Buku 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia ( Budi Handrianto ) & Nabi-Nabi Palsu dan Para Penyesat Umat ( Ust Hartono Ahmad Jaiz ).


Gambar kecil: Sulhawi Ruba.

1 ulasan:

puryanto berkata...

Alhamdulillah,... anda telah menyampaikan kebenaran ,... dan istiqomah , semoga ALLAH memberikan kemudahan untuk semua urusan anda !!!

Puryanto