Isnin, 2 Mei 2011

11 Syarat Saksi Dalam Tuduhan Zina

Media semakin galak menambahkan kejahilan ummat yang kurang tahap pengetahuan mereka terhadap aturan Islam dengan siri-siri pendedahan video seks, zina, liwat dan yang berkaitan dengannya. Saya antara warga Negara yang turut mengambil bahagian mengikuti satu persatu episod kotor dan keji ini dipaparkan. Jumaat kelmarin, saya turut berada di Masjid Amru bin Al’as, Bandar Baru Sentul, KL bagi mengikuti upacara sumpah laknat Datuk Eskay. Namun, tidak sempat menyaksikannya gara-gara ketidakhadiran beliau pada waktu yang dijanjikan. Menjelang Asar baru beliau dan dua kuncunya tiba dengan kawalan ketat pihak keselamatan disamping perlindungan khas dengan baju kalis peluru dipakainya.

Pagi tadi, dalam kuliah Subuh di Surau Ubidiyyah, Sri Gombak, membicarakan sedikit tentang ilmu Hadith, saya sertakan juga sebuah buku teks Pendidikan Syariah Islamiyyah Tingkatan 5 yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustakan (DBP) dengan diperakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di dalamnya terdapat sebuah tajuk kecil di bawah bab Hadith-Hadith Hukum iaitu bab Zina. Antara yang dibicarakan pada bab ini adalah mengenai tindakan seorang sahabat yang bernama Ma’iz bin Malik yang menghadap Rasulullah mengakui perbuatan zinanya, maksud zina dan hukumannya, pensabitan zina beserta saksi, iqrar, bukti (qarinah), syubhah (keraguan) yang menyebabkah gugurnya hukuman had (hukuman) zina dan lain-lain.

Dalam bab “Mensabitkan Zina Beserta Dengan Saksi”, dinyatakan di situ:

Zina boleh disabitkan dengan saksi yang menyaksikan sendiri berlakunya zina. Ulama’ telah menetapkan syarat-syarat saksi iaitu:

1) Islam

2) Lelaki

3) Adil (tidak fasiq)

4) Merdeka (bukan hamba)

5) Mukallaf iaitu baligh dan berakal

6) Bilangan saksi adalah 4 orang

7) Persamaan kes yang disaksikan oleh keempat-empat orang saksi iaitu perbuatan yang sama, masa yang sama dan tempat yang sama.

8) Persamaan majlis iaitu saksi-saksi hendaklah berkumpul dalam satu majlis ketika berlaku penyaksian

9) Orang yang menjadi saksi hendaklah menggambarkan persetubuhan itu.

10) Tidak berlengah-lengah tanpa keuzuran

11) Saksi itu berkelayakan sehinggalah dilaksanakan hukuman itu.

Iqrar: Jenayah zina boleh disabitkan dengan pengakuan atau iqrar penzina itu sendiri. Syarat-syarat iqrar adalah seperti berikut:

1) Aqil baligh

2) Pengakuan dengan pilihan sendiri atau sukarela

3) Orang yang membuat pengakuan, mampu melakukan zina

4) Pengakuan dibuat dengan ucapan

5) Pengakuan mestilah secara jelas, fasih dan tiada keraguan.

Catatan: Saya tidak tahu apakah pihak pemerintah hari ini, yang Kementerian Pendidikan Malaysia berada dibawahnya, merujuk atau tidak tentang hal-hal yang berkaitan dengan zina melalui buku yang mereka sendiri terbitlkan dan akui ini.


Khamis, 10 Februari 2011

Memperingati 60 Tahun Syahid Hassan Al-Banna (12 Feb 1949 - 12 Feb 2011)

Mudah-mudahan Intifadhah yang sedang berlaku di Mesir saat ini membawa kita untuk kembali mengingati tokoh penting gerakan Ikhwan Muslimin yang pernah bergerak dan hidup untuk dakwah tanpa mengenal penat, lelah dan jemu walau dihimpit pelbagai mehnah dan tribulasi. Inilah Imam Hasan Al-Banna (As-Syahid, InsyaAllah).
Lahir pada tahun 1906 dan menubuhkan gerakan Ikhwan Muslimin pada tahun 1928 dan Ikhwan pernah diharamkan pada tahun 1948 serta semua asetnya disita.
Wajah tenang sang da'ie ilallah.
Kemuncaknya, beliau ditembak mati pada 12 Februari 1949 ketika keluar dari pejabat Syubban Muslimin dalam satu tragedi berdarah yang sengaja dirancang.


Hasan Al-Banna dengan uniform "Unit Amal" (ketenteraan) Ikhwan Muslimin
Bersama sahabat-sahabat seperjuangan dan murid-muridnya
Bersama pendukung perjuangan Islam di Mesir
Hassan Al-Banna memimpin demonstrasi bersama mahasiswa menentang pencerobohan British ke atas Mesir (1946) dengan peperangan sengit sehingga tahun 1948 dan menghantar kader-kader Ikhwan menggempur penjajah Yahudi yang masuk ke Palestin pada tahun 1948.
Sedang menyampaikan pidato
Sentiasa menyeru manusia baik orang awam mahupun pemerintah agar kembali berpegang kepada Islam
Suasana di pejabat beliau
Kezaliman dan penindasan yang begitu dahsyat terhadap Ikhwan Muslimin berlaku antaranya di zaman pemerintahan Pres.Gamal Abdul Naser (atas). Syed Quthb dan beberapa tokoh lain terbunuh di era pemerintahannya.
Raja Farouq antara yang turut menghadapi Ikhwan Muslimin di era pemerintahan Gamal Abdul Naser.
Tokoh gerakan Islam di Indonesia, H.Agus Salim menziarahi Al-Banna bersama H.Rasjidi sebagai wakil kerajaan Indonesia bagi mengucapkan terima kasih atas sokongan Ikhwan kepada perjuangan Indonesia
Anda boleh membaca senarai nama-nama tokoh Ikhwan Muslimin yang dibunuh, digantung, ditembak, diseksa dan dipenjara dibawah beberapa Pres.Mesir sejak pembunuhan Al-Banna pada artikel saya pada Bulan Mac 2010 diblog ini.

Isnin, 31 Januari 2011

Masyarakat Jahiliyyah: Dulu, Kini dan Selamanya

Dalam peristiwa hijrah ke Habsyah kali kedua yang berlaku pada Bulan Syawal tahun ke-5 Nubuwwah (Kenabian) yang disertai oleh 83 kaum Muslimin dan 19 kaum Muslimat, berlaku sebuah dialog diantara Raja Najasyi (Habsyah) dengan Ja’afar bin Abi Talib (sepupu Nabi) iaitu ketua rombongan kaum Muslimin. Dialog menarik ini berlaku rentetan dari tindakan pihak kafir Quraisy di Kota Makkah yang mengutus 2 orang wakil mereka iaitu Amru bin Al-Ash dan Abdullah bin Abi Rab’iah ke Habsyah bagi memprovokasi Najasyi agar menghalau umat Islam keluar dari negaranya.

Ketika berdiri dihadapan Najasyi, penguasa Nasrani (Kristian) yang adil melaksanakan pemerintahan dan seorang yang benar-benar mengetahui isi kandungan Kitab (Injil), Ja’afar memberikan penjelasan yang sangat hebat dan mengagumkan meliputi gambaran bagaimana kondisi masyarakat Arab di tengah Kota Makkah sebelum kedatangan Islam, latar belakang Nabi Muhammad s.a.w dan apa intipati ajaran Islam yang diserukannya. Penjelasan yang diiringi dengan tangisan oleh Najasyi dan para Menterinya ini adalah seperti berikut:

“ Wahai Raja! Dulu kami adalah pemeluk agama Jahiliyyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat zina, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti jiran dan yang terkuat diantara kami, menindas yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu sehinggalah Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami yang kami ketahui nasabnya, kejujurannya, amanahnya dan kesucian dirinya.

Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesakannya dan menyembahNya serta meninggalkan penyembahan kami dan bapa-bapa kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk bercakap jujur, melaksanakan amanah, menjalin hubungan kekeluargaan, berbuat baik kepada jiran, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berzina, berkata palsu, mengambil harta anak yatim dan menuduh wanita-wanita suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata-mata, tidak mensyirikkanNya dengan sesuatu apa pun, memerintahkan kami mengerjakan solat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. (Ja’afar menyebut beberapa ajaran Islam yang lain).

Lalu kami membenarkan, beriman dan mengikuti beliau atas apa pun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengaNya, kami mengharamkan apa pun yang diharamkan ke atas kami, menghalalkan apa pun yang dihalalkan kepada kami. Lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami dan menimbulkan cubaan terhadap agama kami dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu.

Setelah mereka menekan kami, berbuat sesuka hati, mempersempit gerak kami dan menghalangi kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri tuan dan memilih tuan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan tuan dan kami tetap berharap agar kami tidak dizalimi di sisi tuan, wahai Raja!

Apakah engkau boleh membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa (Rasulullah)? “tanya Najasyi. “Ya” jawab Ja’afar. Lalu Ja’afar membacakan dan menghafaz dari Kaf Ha’ Ya’ Ain Shod…..(Surah Maryam). Demi Allah, Najasyi menangis sehingga membasahi janggutnya, begitu pula para Menterinya sehingga janggut mereka basah dengan air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Lalu kata Najasyi, “ sesungguhnya ini dan yang dibawa oleh Isa (Nabi) benar-benar keluar dari satu jalan. Pergilah kalian berdua. Demi Allah! Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua dan sama sekali tidak!”

Inilah sebahagian dari dialog agung yang berlaku antara 3 pihak ini iaitu Najasyi, wakil kafir Quraisy dan wakil kaum Muslimin. Dalam hal ini, yang ingin penulis bicarakan adalah mengenai gambaran masyarakat Arab Jahiliyyah yang disampaikan oleh Ja’afar bin Abi Talib.

Kalimah “jahiliyyah” diambil dari kata “jahala, yajhalu, jahlan” yang membawa pengertian “bodoh, dungu, tidak berilmu pengetahuan dan melakukan tanpa pengertian. Namun disudut istilah, para ulama’ mempunyai definisinya yang pelbagai.

Syed Quthb di dalam bukunya “Ma’alim Fit Thoriq” (Petunjuk Sepanjang Jalan) menjelaskan: “ jahiliah adalah pengabdian diri oleh manusia atau dalam erti kata yang lain, pengabdian sepenuhnya tidak kerana Allah.”

Muhammad Quthb di dalam bukunya “Jahiliyyah Fi Qarni ‘Isyrin” (Jahiliyyah Abad 20) menjelaskan: “ jahiliyyah bukanlah terbatas kepada waktu, tempat, suasana, tetapi jahiliyyah adalah kerana tidak mengambil syariat Allah s.w.t sebagai cara hidup. Dalam erti kata yang lain kerana menolak hidayah Allah atau menentang hukum Allah.”


Ertinya, masyarakat Arab pada waktu tersebut digelar Arab Jahiliyyah bukan kerana kebodohan, sebab mereka sebelumnya sudah mempunyai tamadun yang sangat hebat seperti orang-orang Saba’ yang telah berjaya membina empangan Ma’arib yang sangat terkenal dalam sejarah. Mereka digelar jahiliyyah kerana mengambil jalan hidup selain dari yang ditetapkan oleh Allah.

Kesimpulannya, masy
arakat jahiliyyah itu ada dimana-mana tanpa terikat dengan negara tertentu atau tempoh masa tertentu yang kejahiliyyahan itu merangkumi pelbagai hal baik disudut aqidah, ibadah, ekonomi, politik, social dan seumpamanya.

Sumber Rujukan:
1) Sirah Nabawiyyah : Sheikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri
2) Manhaj Usrah Pas – Peringkat Ta’arif 2.

Ahad, 23 Januari 2011

Peringatan Para Ulama' Bagi Mereka Yang Menolak Hukum Allah

Ustaz Abdul Qodir Audah – ( Kitab: Al-Islam Wa Audho’una Al-Qanuniyyah ) : “ sesiapa yang menolak hukum Allah atau menegakkan hukum yang lain, maka ia dikira kafir dan tidak ada walaupun sebesar zarah akan keIslaman di dalam hati mereka walaupun mereka dinamakan dengan nama-nama Islam dan mendakwa bahawa mereka adalah Muslim.”
Ibnu Kathir – ( Kitab: Tafsir Ibnu Kathir ) : “ sesiapa yang meninggalkan undang-undang yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w dan berhukum dengan undang-undang yang lain, maka ia telah kufur kepada Allah s.w.t. Bagaimana pula hukum mereka yang menggunakan undang-undang ciptaan manusia yang terdapat di dalam kitab Ilyasa’? Mereka juga kufur kepada Allah s.w.t secara ijma’.”


As-Syahid Sayyid Quthb – ( Kitab: Tafsir Fi Zhilalil Qur’an ) : “ sesiapa pun tidak berhak membuat undang-undang yang lain kecuali Allah s.w.t . Sesiapa yang cuba melakukan perkara demikian, maka ia telah mencabar keTuhanan atau Uluhiyyah Allah s..w.t yang paling utama. Mana-mana individu, pertubuhan dan negara yang mencabar Uluhiyyah Allah s.w.t tersebut, maka ia telah terang-terangan kufur kepada Allah s.w.t dan perkara ini termasuk ke dalam al-ma’lum minad din bid dhorurah.


Dr.Muhammad Abdul Qodir Abu Faris – ( Kitab: An-Nizhom As-Siyasi fil Islami ) : “ wajib ke atas setiap Muslim menggunakan undang-undang Allah s.w.t dan haram sama sekali berhukum dengan undang-undang ciptaan manusia. Sesiapa yang menolak hukum Allah adalah kafir, manakala sesiapa yang menggunakan undang-undang ciptaan manusia dengan keinginan dan redho, maka ia juga dikira kafir bahkan mereka hendaklah dikenakan hukuman bunuh sebagaimana yang dilakukan oleh Saidina Umar.”


Dr.Yusuf Al-Qardhawi : “ diantara perkara yang berhak dihukum kafir tanpa keraguan adalah pemerintah-pemerintah sekular dan pendukung-pendukung parti sekular yang secara terang-terangan menolak syariat Allah s.w.t dan melaungkan pemisahan negara daripada agama. Apabila diajak kepada hukum Allah s.w.t, mereka enggan dan engkar. Lebih dahsyat dari itu, mereka bertindak melakukan keganasan ke atas orang-orang yang menyeru supaya berhukum dengan syariat Islam atau kembali kepada Islam.”


[ Cukuplah dan insafilah akan kekerdilan serta ketidak mampuan kita dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan yang jalannya telah ditunjukkan oleh Allah s.w.t dalam keadaan Allah mengetahui bahawa ada hal-hal yang manusia tidak mampu untuk menyelesaikannya melainkan dengan penyelesaian dari Allah. Lebih 50 tahun kita dikurniakan oleh Allah s.w.t kemerdekaan, namun tidak ada satu jenayah pun di dalam negara ini yang berkurangan, bahkan bertambah-tambah dan menakutkan dari hal pembunuhan, perompakan, pencurian, pemerkosaan, penzinaan, pemurtadan dan sebagainya yang mewarnai wajah negara ]


Rujukan:


Gerakan FreemasonryMusuh Dalam Menghancurkan Islam: Hj Nik Azran Muhamed

Jumaat, 21 Januari 2011

Apa Kata Musuh Terhadap Islam & Kesatuannya? ( Vol 2 )

Kimon – orientalis Perancis menulis dalam bukunya Pathologi Islam: “ saya berpendapat bahawa rukun Islam yang lima mestilah dimusnahkan serta menghapuskan yang lainnya dengan kerja-kerja berat, menghancurkan Ka’abah serta meletakkan Muhammad dan jasadnya di Muzium Lyrther.”

Philip Fondasy – menulis dalam bukunya Penjajahan Perancis di Afrika Hitam: “ amat penting bagi Perancis untuk menentang Islam di alam ini serta mewujudkan politik permusuhan terhadapnya, juga berusaha sekurang-kurangnya untuk menghentikan perkembangannya.”

Lawrence Brown – “ pemimpin-pemimpin kita menakut-nakutkan kita dengan pelbagai bangsa. Tetapi selepas eksperimen, kita tidak dapati rasionalnya terhadap ketakutan-ketakutan tersebut. Mereka menakut-nakutkan kita dengan bahaya Yahudi, Jepun dan Bolshevik, tetapi ternyata kepada kita bahawa Yahudi adalah kawan-kawan kita, Komunis Bolshevik adalah konfiderasi kita, manakala Jepun pula, terdapat Negara-negara besar demokrasi yang menguruskan penentangannya. Tetapi kami dapati bahawa bahaya sebenar terhadap kita terdapat dalam Islam, dalam kekuatannya untuk berkembang serta menguasai dan dalam ketahanannya yang menggerunkan.”

Morro Byger menulis dalam bukunya Dunia Arab Masa Kini: “ sesungguhnya ketakutan kita terhadap umat Arab dan perhatian kita terhadap mereka bukanlah lahir daripada kewujudan petrol yang banyak pada mereka. Bahkan kerana sebab Islam. Wajiblah memerangi Islam bagi menghalang kesatuan Arab yang soleh yang boleh membawa kepada kekuatan mereka, kerana kekuatan Arab akan sentiasa beriringan dengan kekuatan Islam, kemuliaannya dan perkembangannya.”

Pemimpin Tertinggi Freemason: “ kita hendaklah menguasi golongan wanita. Apabila kita berjaya menguasai mereka, maka kita sogokkan mereka dengan perkara-perkara yang haram. Kita juga hendaklah memisahkan pasukan tentera mereka daripada agama.”

Pemimpin Tertinggi Imprealis: “ arak dan nyanyian merupakan dua unsur yang mampu menghancurkan ummat Muhammad dengan berkesan berbanding 1000 laras meriam, maka untuk itu tenggelamkanlah mereka ke dalam kancah maksiat dan materialistik.”

Karl Marx pengasas ideology sosialis ketika ditanya tentang pengganti kepada aqidah ketuhanan, beliau menjawab: “ penggantinya ialah teater (panggung drama dan filem) , maka palingkan mereka yang sibuk dengan amalan kerohanian kearah pementasan drama.”

Miyen seorang pemimpin di Burma: “ jangan biarkan orang-orang Islam bebas bergerak kerana mereka akan membangunkan kembali kerajaan Arab (kerajaan Islam).”

Rujukan:

1) Orang Yang Takutkan Islam: Mengapa? – Dr.Muhammad Naim Abdus Salam.

2) Gerakan Freemasonry-Musuh Dalam Menghancurkan Islam – Hj Nik Azran Muhammed

Ahad, 9 Januari 2011

Apa Kata Musuh Terhadap Islam dan Kesatuannya? ( Siri 1 )

Saya memulai penulisan bagi tahun baru Islam ( Muharram ) dan tahun baru Masihi ( Januari ) ini dengan mengajak para pembaca yang saya kasihi meneliti, mengkaji dan memahami dengan penuh kesedaran serta kebimbangan terhadap ucapan-ucapan dan laungan-laungan yang dikeluarkan dari mulut-mulut para musuh Islam terdahulu. Ianya masih relevan untuk dibicarakan pada hari ini. Apakah kenyataan-kenyataan mereka ini telah terlaksana pada saat ini ?


Mendiang GladstonePM Britain di zaman Queen Victoria menegaskan di dalam satu persidangan Parlimen ketika membincangkan penentangan umat Islam terhadap penjajahan sambil tangan kanannya mengangkat Al-Qur’an: “ selagi mereka (umat Islam) berpegang dengan Kitab ini, selama itulah mereka bangkit dan kita tidak dapat menundukkan mereka. Oleh itu, pisahkan mereka daripada Kitab ini.”


Lord CromerGubernor Inggeris di Mesir dan Sudan menegaskan di dalam tulisannya: “ bahawa tanah jajahan yang diberi kemerdekaan itu, perlu diserahkan kepada anak negeri yang dapat melangsungkan (meneruskan) dasar-dasar dan polisi yang menjaga kepentingan dan keselamatan Barat.”


Ucapan musuh Islam (Komunis): “ sesungguhnya agama adalah candu ( khayal / mabuk ) kepada masyarakat serta merupakan sebab kepada kemunduran dan kelemahannya.”


Paderi Simon: “ sesungguhnya kesatuan Islam dapat memadukan cita-cita masyarakat Islam serta dapat membantu mereka mengelak diri daripada penguasaan Eropah…lantaran itu, kita mestilah mengalihkan tumpuan orang Islam daripada kesatuan mereka melalui Kristianisasi.”


Lornis Brown: “ apabila orang Islam bersatu di bawah empayar Arab, maka ia boleh menjadi satu malapetaka dan bahaya kepada dunia. Adapun jika mereka kekal dalam perpecahan, maka ketika itu mereka tiada nilai dan tidak memberikan kesan kepada sesiapa. Umat Arab dan umat Islam mestilah terus berpecah belah supaya mereka terus kekal tanpa kekuatan dan autoriti.”


Arnold Twenbey menulis dalam bukunya, Islam, Barat dan Masa Depan: “ sesungguhnya kesatuan Islam sedang tidur. Tetapi kita mesti meletakkan di bawah perkiraan kita bahawa, orang yang tidur boleh jadi akan bangkit.”


Moro Byjer menulis dalam bukunya, Dunia Arab Masa Kini: “ telah sabit (tetap) dari segi sejarah bahawa, kekuatan Arab bererti kekuatan Islam. Maka mereka hendaklah dihancurkan supaya dengan kehancuran mereka, Islam akan turut hancur.”


W.K Smithorientalis Amerika yang mahir dalam hal ehwal Pakistan: “ apabila orang Islam diberikan kebebasan di dunia Islam serta hidup dibawah system demokrasi , maka sesungguhnya Islam akan mendapat kemenangan di Negara-negara tersebut. Hanya dengan cara diktator sahaja yang boleh memisahkan antara umat Islam dan agamanya.”


Samuel ZweimerKetua Organisasi Kristian dalam satu ucapannya dihadapan para orientalis di sebuah konvensyen: “ sesungguhnya peranan Kristianisasi yang menyebabkan Negara-negara Krsitian mengutus kamu untuk melaksanakannya di Negara-negara Muhammad (Negara umat Islam) bukanlah untuk memasukkan orang Islam ke dalam agama Krsitian. Sesungguhnya ini adalah kemuliaan yang mereka tidak berhak untuknya. Sesungguhnya peranan kamu ialah mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam supaya ia menjadi satu makhluk yang tiada hubungan yang mengikatnya dengan akhlak yang menjadi pegangan semua ummah dalam kehidupannya. Dengan aktiviti kamu yang sebegini, maka kamu telah membentuk tinjauan pra penjajahan di dalam kerajaan-kerajaan Islam. Kamu telah mempersiapkan ramai orang bijak pandai dalam kerajaan –kerajaan Islam bagi menyanggupi perjalanan di atas jalan yang telah kamu rintiskannya, iaitu jalan mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam.


Sesungguhnya kami mahu kamu mempersiapkan satu generasi yang selari dengan apa yang dikehendaki oleh penjajahan iaitu generasi yang tidak mengambil berat terhadap perkara-perkara yang besar, suka bersantai dan malas serta berusaha untuk mencapai kepuasan syahwat dengan apa cara pun. Apabila ia mengumpul wang, maka ianya untuk (melayani) kehendak hawa nafsunya dan ianya menjadi matlamatnya dalam kehidupan. Ia memperelokkan setiap benda demi memuaskan nafsunya.


Wahai para penyebar Kristian, apabila kamu lakukan perkara demikian, maka sesungguhnya peranan kamu itu telah sempurna dengan sebaik-baik cara.”


Ibn Glorion: “ sesungguhnya perkara yang paling ditakuti yang kami bimbangkannya ialah kembalinya Muhammad s.a.w baru dipersada Arab.”


Dr. Castropemimpin sosialis Cuba mengutarakan sebuah nasihat kepada ahli-ahli diplomatik Israel dengan meluangkan masanya selama 2 jam sebagaimana yang terdapat dalam akhbar Grama, Cuba. Di dalam majalah utama Cuba, Castro berkata kepada mereka: “ Israel mestilah tidak membiarkan gerakan perjuangan Palestin yang mengambil rupa (dasar) Islam kerana tindakan gerakan-gerakan ini mengambil karakter aqidah dan menjadikannya unggun api semangat yang biasanya kedapatan dalam masyarakat Islam. Semangat keagamaan Arab ini akan memikat pertubuhan-pertubuhan Islam yang lain yang seterusnya akan menyebabkan mustahil bagi Israel untuk menjaga entitinya.


Israel juga mesti berusaha untuk menjadikan setiap Negara Arab disekitarnya sebagai Negara yang berpaksikan dasar sosialis. Sesungguhnya pusingan terakhir bagi mana-mana gerakan penentangan Arab yang mempunyai ciri-ciri sosialis ialah kewujudan bersama Arab yang aman bersama Negara sosialis Israel.”


Callaghanbekas PM Britain menggambarkan ketakutannya terhadap aqidah Islam yang berleluasa di Britain dimana radio Britain telah mengadakan wawancara pada tahun sebelumnya bersama bekas PM Britain tersebut. Juru hebah bertanya beliau tentang topic-topik penting yang akan dibincangkan di konvensyen empat penjuru Guidelope. Jawabnya: “ di antara topik-topik tersebut adalah tentang Iran…” sambil menyambung katanya kepada juru hebah tersebut: “ persoalan Iran mempunyai akar umbi yang dalam. Akar umbi itu yang menyebabkan kita membuat kajian tentang keadaan Turki, Pakistan dan Timur Tengah.”


Lalu juru hebah meminta beliau menambahkan penjelasannya. Jawabnya secara ringkas: “ boleh jadi payah untuk kamu memahami apa yang berlegar di kawasan-kawasan ini. Tetapi sebagai seorang pengamal Kristian yang patuh, maka saya katakan kepada kamu: sesungguhnya di sana terdapat aqidah yang memusuhi kita di sini yang dirasakan dan diketahui benar-benar oleh penganut Krsitian tulen. Inilah apa yang akan kami bincangkan dalam konvensyen tersebut”.


Jewish Cronical majalah Yahudi Britain mengingatkan tentang kebangkitan pemuda-pemuda Islam, lebih-lebih lagi di university-universiti Arab dan Islam. Katanya dalam rencana bertajuk Jihad Pada Jalan Islam: “ pakar-pakar strategi politik Barat akan memperakui kekurangan analisis politik mereka jika mereka membiarkan seruan-seruan yang semakin meningkat yang dihadapi oleh akademi-akademi dan universiti-universiti tempatan di dalam dunia Islam, seperti dibuat semakan terhadap manfaat beragama dan kembali kepada pengajaran Islam yang asas.”


Sambung majalah tersebut: “ bukan Barat dan bukan juga Kesatuan Soviet Rusia yang mampu mengawasi kebangkitan ini dalam keadaan tenang. Ini adalah kebangkitan bagi dunia Islam dimana ianya mampu menggoyahkan kestabilan sebahagian besar dunia.”


Bersambung…


Sumber Rujukan:

1) Orang Yang Takutkan Islam: Mengapa? – Dr. Muhammad Naim Abdus Salam.

2) Sekolah Agama Rakyat: Pertahan Benteng Kekuatan Ummah – Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang.

Sabtu, 20 November 2010

Sekitar Ijtima' Idul Adha 1431 Alumni Badik Ma'ahad Sas 2000-2010

Foto-foto sekitar majlis Ijtima' Idul Adha 1431 H Alumni Badan Dakwah, Ibadah & Kepimpinan (Badik) Ma'ahad As-Sultan Ahmad Shah Ad-Dini, Bandar Jengka (2000-2010) yang dilaksanakan pada 18 Nov 2010 (Khamis) bertempat di Tahfiz Ar-Rahimiyah, Rantau Perintis, Bandar Jengka jam 09.30 pagi - 01.00 tengah hari. Bacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Akhi Anwar (mantan tim.Pres.Badik 2009)
Ucapan Pengarah Ijtima' Idul Adha, Akhi Malek Hassan (mantan Pres.Badik 2003). Graduan UPSI.
Lebih 40 sahabat-sahabat seperjuangan dari pelbagai tahun dan pelbagai bidang pengajian serta kerjaya sekarang, hadir memeriahkan ijtima' idul adha. Ya Allah, peliharalah ikatan antara kami!
Ya Allah, Engkau istiqamahkan kami diatas jalan Mu ini sehinggalah kami bertemu denganMu!
Sesi ta'aruf kesemua ahli alumni yang hadir dimulai oleh Ust Anuar bin Hj Daud, ahli Badik tahun 2002 yang merupakan graduan dari Universiti Al-Azhar, Mesir cawangan Shoubra di bidang tahfiz Al-Qur'an. Kini sudah bergelar suami kepada salah seorang ahli alumni iaitu Ustazah Faezah Hj Nazri yang juga penuntut Al-Azhar.
Akhi Hazrul Mohamed Nahar, ahli Badik tahun 2004. Graduan UKM.
Akhi Aizat, mantan Pres.Badik tahun 2006 yang kini berkhidmat sebagai salah seorang pegawai di Jabatan Agama Islam Pahang dibahagian "halal".
Akhi Zahid, mantan Pres.Badik tahun 2007 yang kini menuntut di Darul Qur'an, Selangor.
Akhi Khairul Nazir, mantan tim.Pres Badik 2007 yang kini menuntut di UKM.
Akhi Hanifuddin, mantan Pres.Badik tahun 2009 yang baru menyelesaikan peperiksaan STAM.
Akhi Syifa, mantan tim.Pres Badik 2010 yang akan menghadapi peperiksaan SPM beberapa hari sahaja lagi.Mudah-mudahan kalian dipermudahkan Allah.
Salah seorang ahli alumni muslimat sedang berta'aruf disisi Ukhti Zuraini (mahasiswa UM), tim.amirah Alumni Badik Ma'ahad Sas bagi sesi 2011.
Ustazah Hairul Azimah, salah seorang guru penasihat Badik yang merupakan mantan tim.Presiden 2 Badik tahun 2003.
Pengerusi majlis sedang menyebut beberapa nombor cabutan bertuah bersama Pengarah Ijtima' (tengah) dan Akhi Zaid Sabran (Amir alumni Badik bagi sesi 2011).
Nikmatnya makan bersama sahabat-sahabat seperjuangan
Suasana ceria bertemu para sahabat mengingat memori silam sewaktu bersama
Peliharalah ukhwah antara kami Ya Allah
Ust Khairi (baju kuning>penceramah undangan: Pengerusi Jabatan Pembangunan Mahasiswa DPP Kuala Krau,Pahang), dikanannya, Ust Zarimi Abu Zih (guru penasihat Badik yang juga graduan Universiti Al-Azhar cawangan Shoubra), Akhi Malek, Ust Anuar dan saya.
JAZAKUMULLAH ATAS KOMITMEN SAHABAT-SAHABAT SEKALIAN.